بایگانی برچسب: s

رمان اسارت عشق/پارت هجده

با تقه ای وارد اتاقش شدم ،مثل همیشه تو بالکن غرق دود بود سیگارش تمومی نداشت با ارامش روی صندلی کوچیکی نشسته بود وپاهاشو روی نرده های بالکن انداخته بود از سکوت و اروم بودنش بیشتر میترسیدم چون اروم بودنش … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رمان آنلاین, رمان اسارت عشق | برچسب‌شده , , , | 2 دیدگاه

رمان اسارت عشق/پارت شانزده

قدمی برداشتم که ترس و تردید به جونم افتاد سرمو چرخوندم کسی تو سالن نبود جز ساشایی که پشت بهم در حال رفتن بود دوباره به در اتاق انتهای سالن نگاهی انداختم و اب دهنمو قورت دادم هرچی که بشه … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رمان آنلاین, رمان اسارت عشق | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید:

رمان اسارت عشق/پارت هشت

روی زمین ولو شدم که یهو دستی زیر پاهام رفت واز روی زمین کنده شدم چشمای نیمه بازمو چرخوندم وبا دیدن اراز لبخند کم جونی زدم که بلافاصله سرمو به سینه اش چسبوند وباز منو تو دنیای خودش غرق کرد … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در رمان آنلاین, رمان اسارت عشق | برچسب‌شده , , , | دیدگاه‌تان را بنویسید: